NAVIS zet zich in voor klimaatbescherming

Transport en logistiek zijn de hoekstenen van de internationale handel en de wereldwijde arbeidsverdeling. De transportprestaties nemen al jaren gestaag toe, aangezien de industrie, de detailhandel en de consumenten tegenwoordig verwachten dat producten en goederen altijd en overal beschikbaar zijn. Dit betekent dat het verkeer een belangrijke emitter van broeikasgassen blijft. Specifieke successen op het gebied van emissiereductie als gevolg van technische innovaties en logistieke procesverbeteringen zijn tot nu toe keer op keer gecompenseerd door een toenemende transportvraag en een snelgroeiende toename van het wereldwijde particuliere transport.

Als aanbieder van expeditie- en logistieke diensten organiseert NAVIS nationaal en internationaal transport. We zijn ons bewust van de bijbehorende milieueffecten op het gebied van energie, lucht, water, bodem, afval en lawaai. We werken continue om milieuvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen, of op zijn minst te minimaliseren waar dit niet mogelijk is. We zijn toegewijd aan onze verantwoordelijkheid voor milieu- en klimaatbescherming en we zullen onze inspanningen voortzetten om onze processen continu te optimaliseren – ook met digitale toepassingen – voor efficiëntie en milieuvriendelijkheid.

Klimaatbescherming in het vervoer is voornamelijk afhankelijk van innovaties in de scheepsbouw, de luchtvaart- en bedrijfsvoertuigenindustrie en de energiesector, evenals van de eisen van de politiek en internationale instellingen. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) werkt bijvoorbeeld al lang aan het verminderen van de schadelijke effecten van scheepvaart op het milieu. De MARPOL-overeenkomstIMO 2020” om de uitstoot van schepen te verminderen, bepaalde dat vanaf 1 januari 2020 alleen brandstoffen met een maximaal zwavelgehalte van 0,5% in plaats van de vorige 3.5 mogen worden gebruikt aan boord van de schepen.

De berekening van broeikasgasemissies en energieverbruik in transport en logistiek is een hulpmiddel voor kennis en de basis voor het verminderen van emissies. Het is alleen dan mogelijk om reductie- of vermijdingsstrategieën af te leiden als de werkelijke omvang van zelf gegenereerde emissies kan worden bepaald.

NAVIS gebruikt de EcoTransIT World-tool om de CO2-voetafdruk van een enkele zending te berekenen. EcoTransIT World identificeert de effecten van transport in termen van direct energieverbruik en emissies bij het besturen van voertuigen om goederen te vervoeren. De berekeningen omvatten echter ook indirect energieverbruik en indirecte emissies (die ontstaan ​​tijdens de productie, het transport en de distributie van energie) die nodig zijn voor de werking van de voertuigen. Het Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML levert onder meer zijn expertise in de emissiebeoordeling van logistieke locaties als een methodische partner.

Duurzame maatregelen door politieke besluitvormers over de hele wereld zijn echter cruciaal voor wereldwijde klimaatbescherming. NAVIS verwelkomt daarom de overeenstemming van de Duitse federale regering over belangrijke punten voor het klimaatbeschermingsprogramma 2030. Zodat Duitsland als logistieke locatie niet eenzijdig wordt belast, zijn de wettelijke hefbomen – CO2-belasting, integratie van verkeer in een emissiehandelssysteem of andere maatregelen – althans Europees, zo niet wereldwijd gecreëerd. De komende tien jaar zullen bepalen of een ommekeer in het verkeer zal slagen. Of het nulemissiescenario in 2050 (schone lading) kan worden bereikt, zal daarom niet alleen afhangen van de innovatieve capaciteit van de industrie, maar ook van een succesvolle energietransitie.

 

MILIEUMANAGEMENT

We willen milieubelastingen vermijden of tot een minimum beperken om onze natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst te behouden. In die zin hebben we ons verplicht tot naleving van de voor ons relevante wettelijke milieuvoorschriften. Ons continu verder uitgebouwde milieumanagementsysteem is gebaseerd op de eisen van DIN EN ISO 14001. Een certificering volgens deze norm is momenteel echter niet voorzien, omdat NAVIS o.a. geen eigen vrachtwagens exploiteert. Uw contactpersoon voor deze materie is de heer Heino Beimgraben (kwaliteitsmanager).

error: Alert: Content is protected !!