WE ZIJN ER AL WAAR UW BUSINESS U OOK HEENVOERT SCROLL DOWN

OVER ONS

De NAVIS® Schiffahrts- und Speditions-Aktiengesellschaft is een bedrijvengroep die in alle aspecten van de nationale en internationale logistieke dienstverlening en expeditie actief is.

De onderneming werd in 1956 opgericht in Hamburg en is inmiddels met eigen vestigingen vertegenwoordigd in Bremen, Hannover, Freiberg in Sachsen, Antwerpen (België) en Barcelona (Spanje).

Qua structuur betreft het een familiebedrijf met een holdingconstructie voor onze operationele vennootschappen en maatschappijen. Het basiskapitaal bedraagt 1,4 miljoen euro. De huidige eigenaren, de familie Stork, verwierven in 1967 de eerste aandelen in het bedrijf. Sinds 1980 is de NAVIS Groep volledig in het bezit van de familie Stork. Onze onafhankelijkheid hebben we ook in het voordeel van onze klanten weten te behouden.

Remo Stork is tegelijkertijd ook voorzitter van de raad van bestuur van NAVIS AG. De ondernemingsgroep is dus niet alleen in het bezit van de familie, maar wordt ook door haar geleid, zowel in de operationele dagelijkse activiteiten als in de ondernemingsontwikkeling voor de lange termijn. In onze ondernemersbeslissingen zijn we daardoor in vergaande mate gevrijwaard van mogelijke negatieve invloeden door derden buiten het bedrijf.

De jaaromzet van de NAVIS Groep bedroeg in het jaar 2023 ca. 73,5 miljoen euro. Dit resultaat werd behaald met een personeelsbestand van ca. 100 medewerkers.

NAVIS AG maakt gebruik van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001 en is bovendien een door de douane-instanties ‘toegelaten deelnemer in het economische verkeer’ (AEO-F).

Het is de filosofie van NAVIS om klanten uitgebreid, intensief en op individuele basis te adviseren en daarbij een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid te betrachten. Daartoe behoort ook dat de klanten worden begeleid en bediend door vaste contactpersonen. Deze marketing & sales managers zijn vertrouwd met de belangen, wensen en probleemstellingen van de door hen begeleide klanten. Onder eigen, persoonlijke verantwoordelijkheid zorgen zij ervoor dat in de advisering rekening wordt gehouden met alle relevante aspecten, ook voor buitenlandse markten. Voor speciale aspecten van logistiek en vervoer (zoals gevaarlijke stoffen) zijn bovendien specialisten beschikbaar als deskundige aanspreekpunten. Een alles omvattende service en competentie voor de klant die overzicht en zekerheid kan bieden.

Organisatiestructuur van de firma NAVIS
(Klikken om te vergroten)